Vítejte v databázi firem a projektů EPC a EC

Vítejte v databázi firem a projektů EPC a EC

Databáze firem a projektů EPC a EC vznikla za finanční podpory České energetické agentury, casino-hry.sk a ceske-casino-online.cz a je první svého druhu v České republice. Účelem vzniku databáze je poskytnout zájemcům o úspory energie a nákladů na energii rychlý přístup k informacím o společnostech energetických služeb, principu těchto služeb, ale zejména o konkrétních realizovaných projektech včetně uvedení kontaktních jmen a adres realizátorů i objednatelů takových projektů, informace o postupu výběru a realizace, technických a ekonomických parametrech a přínosech projektů apod.

Databáze byla vytvořena ve spolupráci se společností ENVIROS, s. r. o., měst a obcí, které využily tyto služby, a společností, které tyto služby nabízejí.

Děkujeme všem, kteří svými informacemi, připomínkami a zkušenostmi přispěli ke vzniku databáze.