Databaze projektu EPC a EC

V nבsledujםcם databבzi naleznete abecednל seרazenי projekty realizovanי v ָeskי republice metodou EPC a EC. Chcete-li se dozvלdלt podrobnלj?ם informace o jednotliv‎ch projektech, jako o v‎?i investice, dobל ?ivotnosti projektu, ekonomick‎ch pרםnosech projektu apod., kliknלte na pרםslu?n‎ projekt.

Kontaktnם תdaje o realizבtorovi projektu zםskבte kliknutםm na nבzev spoleטnosti. Informace o v?ech spoleטnostech energetick‎ch slu?eb jsou uvedeny v databazi firem.

Databבze bude postupnל roz?iרovבna a doplעovבna. Mבte-li zבjem b‎t zaרazeni do databבze firem a projektש EPC a EC, vyplעte, prosםm, pרipraven‎ formulu.